สถานที่ตั้งบริษัท

เลขที่ : 88/63 หมู่ 12 ต.บางปลา อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540


ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์:662-346-0863-4 โทรสาร: 662-346-0865

มือถือ: 6689-890-6680, 6681-805-1926, 6681-869-8560

E-mail: jarae@hugeness.co.th, sutharat@hugeness.co.th, ariyah@hugeness.co.th

Website: www.hugeness.co.th


แผนที่(map)

Only Home